Delicatessen Daniël Talboom
ALGEMENE VOORWAARDEN

1/ Betalingen

- Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld.

- Kortingen en speciale voorwaarden worden enkel toegekend na correcte betaling van onze facturen of leveringsdocumenten. In geval van achterstallige betaling houden wij ons het recht voor ofwel de verdere verkoop te annuleren en/of de leveringen te schorsen tot de betaling is gebeurd.
- Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

- Voor leveringen binnen een straal van 5 km van ons atelier, wordt een transportvergoeding gevraagd van 7,00 EUR. Vanaf de vijfde kilometer wordt er een vergoeding gerekend à 1,60 per kilometer.

2/Leveringsvoorwaarden

-De klant erkent de geleverde goederen in goede staat te hebben ontvangen door de ondertekening van de leveringsbon. De eigendom van de goederen gaat over op de klant na de volledige betaling van de factuur .
- Het risico gaat over op de klant vanaf de levering, ongeacht of de betaling wel of niet plaatsvond.
- Wegens het bederfbare karakter van onze waren moet de klant zichtbare gebreken melden binnen de 4 uren na de levering. Het uur van levering wordt op de leveringsbon vermeld en is geldig bij handtekening voor ontvangst.
- Onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken is beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.

3/ Bestellingen
Bestellingen dienen te gebeuren ten laatste 5 werkdagen voor de gewenste leveringsdatum.

4/ Annulaties
- Annulaties worden toegestaan tot maximum 3 dagen voor de afgesproken leveringdatum.
- Annulaties steeds telefonisch doorgeven op volgende nummers:
03/ 449.36.65. of 0476/ 35.36.08.
de annulaties dienen vervolgens schriftelijk bevestigen te worden
via fax : 03 / 449 36 65
of via e-mail : dtalboom@hotmail.be
- Bij laattijdige annulaties wordt een vergoeding gevraagd voor de reeds gemaakte kosten.
Deze bedragen 50% van het netto leveringsbedrag. Bestellingen die worden geweigerd of geannuleerd worden op de dag van de levering dienen volledig betaald te worden door de klant.
-Onze prijzen zijn onderhevig aan marktschommelingen en kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging worden gewijzigd.